fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

Warszawa, 12 grudnia 2019 r.

 

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 
Posłanka na Sejm

 
Daria Gosek-Popiołek 
Posłanka na Sejm

Anna Maria Żukowska 
Posłanka na Sejm

 
Sz. P. Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej

 

Szanowny Pani Ministrze 

Przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, pani Mirosława Stachowiak-Różecka, w wywiadzie udzielonym 11 grudnia 2019 roku słowami „nie warto umierać za Kartę Nauczyciela” wyraziła opinię na temat jednego z kluczowych dokumentów regulujących warunki pracy w oświacie. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19) (dalej jako Karta Nauczyciela) reguluje w sposób kompleksowy prawa i obowiązki nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali niniejszy akt prawny ma zastosowanie przed postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141).

Adresatami Karty Nauczyciela jest szeroki krąg osób zatrudnionych w oświacie min. w publicznych przedszkolach, publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach średnich czy w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. 

Karta Nauczyciela niesie ze sobą istotne regulacje, które zapewniają pracownikom oświaty min. prawo do urlopów wypoczynkowych, urlopów do podratowania zdrowia, nagród jubileuszowych czy dodatków dla nauczycieli zatrudnionych na wsi lub małym mieście. 

Karta Nauczyciela jako ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli to nie tylko zabezpieczenie praw pracowników i pracownic pedagogicznych, ale także instrument zapewniający spójność systemu oświaty, ograniczający ryzyko pogłębiania się nierówności społecznych w edukacji. 

Polsce grozi deficyt nauczycieli - w wyniku ostatniej reformy oświaty oraz prób zdyskredytowania nauczycieli przez media publiczne, coraz więcej pedagogów już dziś odchodzi z zawodu. W tym kontekście wszelkie próby likwidacji Karty Nauczyciela mogą się okazać dla oświaty destrukcyjne. Tym samym niepokojące są słowa pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wypowiedziane w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 11 grudnia 2019 roku: „Najważniejsze jest, by sami nauczyciele zrozumieli, że jest to ustawa, która wcale im nie służy ani ich nie broni”.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

I. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę lub zniesienie Karty Nauczyciela?

II. W jakim zakresie planowane są zmiany w Karcie Nauczyciela?

III. W jakim terminie planowane jest podjęcie prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela?

IV. Jakie inne zmiany dotyczące warunków zatrudnienia nauczycieli są prowadzone lub planowane przez MEN?

 

interpelacja121219

 

interpelacja121219a

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2022