fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

Odciążenie programu nauczania 

Lewica proponuje zamianę, zamiast jednej lekcji religii, dodatkowe zajęcia z wf-u. W edukacji - liczy się jakość, a nie ilość. Uczniowie potrzebują przestrzeni na rozwój - na myślenie, dociekanie, zadawanie pytań, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. 

Dodatkowa lekcja WF-u zamiast religii 

Według danych OECD, co czwarty chłopiec i co trzecia dziewczynka w wieku 5-9 lat w Polsce ma nadwagę. Liczba ta sukcesywnie rośnie, a za główną przyczynę podaje się brak aktywności fizycznej. Zmiana proponowana przez Lewicę nie zwiększy liczby godzin lekcyjnych. Dodatkowy WF będzie się odbywał w miejsce jednej godziny religii. 

Edukacja prozdrowotna i klimatyczna 

Zamiast dodatkowych lekcji historii (w wersji min. Czarnka),nauka o tym, co ważne dla przyszłości. Jak być zdrowym? Jak poradzić sobie w pierwszej pracy? W jaki sposób ratować naszą planetę? Szkoła musi przygotowywać do realnego życia. 

Szkolna integracja na początek roku szkolnego  

Pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego - i tego po pandemii, i każdego następnego - muszą być czasem na szkolną integrację. Dajmy ten czas naszym dzieciom, niech pobędą ze sobą razem w szkole, zorganizują warsztaty, zagrają w piłkę, poznają nauczycieli. Niech do nauki wezmą się spokojne, zaciekawione i otwarte na nową wiedzę - szkoła to nie wyścig, a taka integracja pozytywnie przełoży się na większy komfort psychiczny i lepsze wyniki w nauce.

Psycholog w każdej szkole 

Wsparcie ze strony szkolnego psychologa, to pomoc w rozwoju dziecka, ale również - poczucie bezpieczeństwa. Polska jeszcze przed pandemią była w europejskiej czołówce pod względem samobójstw wśród nieletnich. W 2018 r. życie odebrało sobie 97 dzieci, w 2019 - 98 dzieci, a w 2020 - 116, z czego najmłodsze miało 8 lat. Pandemia, lockdown i nauka zdalna tylko pogłębiły te problemy. Tylko w trakcie pierwszego lockdownu prawie połowa (44 proc.) nastolatków zgłaszała objawy depresji. W ciągu pierwszego kwartału 2021 aż 271 dzieci podjęło próbę samobójczą. To o 271 dzieci za dużo. 

Dentysta w każdej szkole

Każdy uczeń musi być objęty bezpłatną opieką dentystyczną, na którą będzie składać się zarówno profilaktyka stomatologiczna, jak i leczenie. Gabinet dentystyczny musi znajdować się w każdej szkole,tam gdzie placówki są niewielkie i ciężko byłoby tam utrzymać taki gabinet, rozwiązaniem są mobilne gabinety w busach. 

Darmowy ciepły posiłek w każdej szkole 

Według różnych od 600 tys. do nawet miliona dzieci korzystało z posiłków w szkole - dla wielu z nich był to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Dlatego każdy uczeń i uczennica muszą mieć możliwość zjedzenia ciepłego i zdrowego posiłku w szkolnej stołówce. Posiłku, za który rodzice nie zapłacą ani złotówki i o który nie trzeba będzie prosić ani się go wstydzić. 

Program "Młodzi Europejczycy" 

Studencki program Erasmus to wielki europejski sukces. Czas na kolejny krok - czyli uczniowskie wymiany z młodzieżą z całej Europy. Taka inicjatywa będzie szansą dla uczniów z małych miejscowości i większych miast na kontakt i wymianę doświadczeń z rówieśnikami z innych państw europejskiej wspólnoty. 

Alimenty to nie prezenty

Już w marcu 2021 r. złożyliśmy projekt ustawy, który wprowadza alternatywną drogę uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych, poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalane byłyby alimenty w wysokości wyliczanej proporcjonalnie do wysokości najniższego wynagrodzenia. Oczywiście, jeżeli rodzice uznają, że ta kwota jest za niska lub za wysoka, to będą mogli iść do sądu i przeprowadzać całą tą wielomiesięczną procedurę.  

Dzień Dziecka Maciejewska
Beata Maciejewska podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Składamy wszystkim dzieciom, tym małym i dużym, najlepsze życzenia. Życzymy zdrowia, szczęścia, aby młodzi ludzie byli kochani i szanowani, żeby ich prawa były respektowane. My dorośli jesteśmy od tego, aby dzieciakom żyło się dobrze, aby mogły być sobą.  

Dzisiaj posłanki i posłowie Lewicy przychodzą z prezentami legislacyjnymi. Pierwszym z nich jest projekt ustawy o dodatkowej lekcji WF-u. Nasza propozycja nie oznacza zwiększenia liczby godzin lekcyjnych, proponujemy zastąpić jedną lekcję religii dodatkową lekcją WF-u. 

Miejsce religii jest w kościele a nie w szkole. Natomiast miejscem WF-u jest dokładnie szkoła. W trakcie pandemii młodzi ludzie spędzili bardzo dużo czasu w domach i bardzo wielu z nich nie uczestniczyło w żadnego rodzaju zajęciach sportowych, dlatego to rozwiązanie jest niezbędne.  

Z danych ekspertów wynika, że co trzecia dziewczynka i co czwarty chłopiec cierpi dzisiaj na otyłość Dlatego szkoła zamiast koncentrować się na przeszłości i indoktrynacji powinna koncentrować się na zdrowiu psychicznym i fizycznym dzieci.  

Zgodnie z zaleceniami WHO chcemy wskazać i przypomnieć, że codziennie przez 60 minut młody człowiek powinien się ruszać, a my chcemy do tego dążyć.  

Dzień Dziecka Prokop-Paczkowska

Małgorzata Prokop-Paczkowska podczas konferencji prasowej powiedziała: 

W każdym mądrym państwie, mądra szkoła powinna być nastawiona na rozwój dziecka. Oznacza to, że powinna uczyć krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole – umiejętności potrzebnych potem na rynku pracy. Niestety polska szkoła od lat jest skoncentrowana na wkuwaniu: dat, bitew, nazwisk królów i hetmanów. Zapowiada się, że teraz będzie tego jeszcze więcej. Obciążenia programowe są od lat zbyt duże. Od tego, aby szukać dat i nazwisk są encyklopedie i inne nowoczesne źródła wiedzy, Lewica stawia na rozwój dziecka, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz na pracę w zespole. 

Dzień Dziecka Gdula 

Maciej Gdula podczas konferencji prasowej powiedział: 

Wychowuję dwie córki w wieku szkolnym i nic mnie tak nie smuci jak ich odpowiedź na pytanie czy było ciekawie w szkole, a one odpowiadają” „nie, było nudno i beznadziejnie”. To jest coś co pamiętam z moich lat szkolnych i coś co pamiętają jeszcze moi rodzice – szkoła jest udręką. Lewica chce to zmienić. Jednym z rozwiązań, które w tym pomogą to dwa tygodnie integracji na początek szkoły. Dzieci nie muszą od razu zderzać się z nauką i podręcznikami oraz wielką ilością informacji. Powinny mieć czas na rozruch, na rozmowy, na wprowadzenie w nowy rok szkolny. Te dwa tygodnie interakcji spowoduje, iż w ogóle zmieni się sposób myślenia o szkole i nauce.  

Nie ma szczęśliwych dzieci bez szczęśliwych nauczycieli, a nie ma szczęśliwych nauczycieli bez porządnych pensji i o to też walczymy. 

Dzień Dziecka Żukowska

Anna-Maria Żukowska podczas konferencji prasowej powiedziała:

Dzień Dziecka jest wesołym świętem, ale nie zawsze dzieciom jest wesoło. W dzisiejszym wywiadzie z ordynatorką Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie, w którym powiedziała, iż maj jest miesiącem, w którym ma miejsce najwięcej prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci. Nieprzypadkowo jest to końcówka roku szkolnego, stres, natłok zajęć, obecnie dochodzi jeszcze zdalny tryb nauki.  

Rozwiązaniem tych problemów, z którymi nie zawsze mogą się uporać sami rodzice jest propozycja psychologa i psycholożki w każdej szkole. Jest to niezbędne rozwiązanie, aby dzieci mogły odbudować swoje relacje z rówieśnikami po pandemii, ale także nauczyły się radzić sobie ze stresem. A polska szkoła generuje stres i jej tryb nauczania: zakuć, zdać, zapomnieć. Wiedza nie zostaje w głowie, ale zostaje w niej stres.  

Nauczyciele powinni mieć również możliwość dokształcania się w tym kierunku, aby móc wychwytywać już w pierwszych momentach zagrożenia i móc reagować jak najszybciej. Współpraca między rodzicami, nauczycielami i uczniami w tym względzie jest niezbędna.  

Pragniemy też zadbać o coś co jest zdrowiem w bardziej tradycyjnym rozumieniu, o opiekę stomatologiczną, która była kiedyś obecna w polskich szkołach. Wszędzie tam, gdzie szkoły są niewielkie i ciężko byłoby utrzymać taki gabinet, rozwiązaniem są mobilne wersje w busach.  

Psycholog w każdej szkole, dentysta w każdej szkole – Lewica to zrobi. 

Dzień Dziecka Olko 

Dorota Olko podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Żeby dzieciaki miały siłę biegać, nie mogą być głodne. To nie jest standard, że każde dziecko może liczyć w szkole na ciepły posiłek. Ale to właśnie szkoła powinna taki zdrowy i ciepły posiłek zapewnić. On nie powinien być czymś o co trzeba prosić lub czymś czego trzeba się wstydzić, tylko czymś oczywistym do czego rodzice nie muszą dokładać ani złotówki. Wspólne posiłki to także element integracyjny, a także możliwość edukacji o zdrowym trybie życia. 

Żeby kolejne pokolenia były zdrowe, Lewica będzie walczyć o zdrowe i ciepłe posiłki oraz edukację żywieniową prozdrowotną. 

Dzień Dziecka Jaskulski

Artur Jaskulski podczas konferencji prasowej powiedział: 

Polscy studenci i polskie studentki od 23 lat korzystają z programu Erasmus. Ten program to jeden z największych sukcesów Unii Europejskiej oraz olbrzymia szansa rozwoju i nauki dla setek tysięcy młodych osób. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w wymianie w Niemczech i wiem jak cenne było to doświadczenie. Dzięki temu wyjazdowi zdecydowanie poprawiły się moje zdolności językowe, ale też interpersonalne.  

Ale czas na kolejny krok! Program „Młodzi Europejczycy” to uczniowskie wymiany z młodzieżą z całej Europy. Taka inicjatywa będzie szansą dla uczniów z małych miejscowości i większych miast na kontakt i wymianę doświadczeń z rówieśnikami z innych państw europejskich. Konieczne jest zwiększenie dostępności uczestnictwa w programie. Apelujemy do uczelni o uproszczenie procedur administracyjnych oraz wzywamy instytucje europejskie do konkretnego wsparcia programu i zwiększenia środków z unijnego budżetu na program edukacyjne, aby nie stanowił on również bariery ekonomicznej dla młodych ludzi, których są ciekawi świata i nowych doświadczeń.  

Program „Młodzi Europejczycy” powinien być skierowany nie tylko dla studentów, ale także dla uczniów szkół średnich, aby jak najszybciej mogli nabyć umiejętności nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne nabywając doświadczenie w instytucjach współpracujących ze szkołami i uczelniami.  

Zadbajmy o rozwój młodego pokolenia i wprowadźmy program Młodzi Europejczycy, aby polska młodzież mogła nabyć cenne doświadczenie potrzebne na rynku pracy. 

Dzień Dziecka Ueberhan

Katarzyna Ueberhan podczas konferencji prasowej powiedziała:

Nie sposób w tym dniu mówić o dzieciach i nie wspominając o alimentach. Nie każde dziecko ma pełną rodzinę, a zadłużenie w Funduszu Alimentacyjnym wynosi 11 mld złotych. Rodzice zalegają na rzecz swoich dzieci zalegają ponad 40 mld złotych, a ponad 1 mln dzieci nie otrzymuje na czas alimentów.  

Lewica ma na to rozwiązania, a alimenty to nie są prezenty, dlatego już w marcu złożyliśmy projekt ustawy, który upraszcza procedurę i oszczędza czas. Zamiast długotrwałego postępowania sądowego, armii prawników i dodatkowych kosztów dziecko może uzyskać alimenty na podstawie prostego wniosku wypełnionego w sądzie. 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2021

© 2021 Klub Parlamentarny Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl