fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

APEL DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

W imieniu posłanek Lewicy zwracamy się do Pana z apelem w związku z dalece niezadowalającymi działaniami rządu dotyczącymi zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci, a także zapobiegania tej najpotworniejszej, a przy tym bardzo częstej, patologii życia społecznego i rodzinnego.

Nasz apel o pilne podjęcie konkretnych działań wspierających kobiety i dzieci doświadczające przemocy, a także dzieci żyjące na co dzień w rodzinach, gdzie kobiety są ofiarami przemocy domowej, współbrzmi z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 6 października 2021 r.

Wzywamy Pana Premiera o pilne podjęcie poniższych inicjatyw, które poprawiłyby znacząco sytuację ofiar przemocy w Polsce:

1/ Zagwarantowanie w ramach środków celowych na rzecz ofiar przestępstw funduszu przeznaczonego na pomoc dla Kobiet i Dzieci doświadczających przemocy domowej, zapewniającego matkom i ich dzieciom odpowiednią pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i finansową, aby zapobiec powtórnej wiktymizacji i zapewnić bezpieczeństwo osobiste i socjalne.

2/ Stworzenie sieci ośrodków dla dzieci będących ofiarami przemocy, a także dzieci żyjących w otoczeniu przemocowym. Ośrodki te zapewniłyby dzieciom niezbędną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i medyczną;

3/ Zapewnienia pełnej opieki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej dzieciom i młodzieży w celu wyeliminowania zaburzeń nerwicowych spowodowanych doświadczeniem przemocy, także przemocy rówieśniczej, zaburzeń depresyjnych i ryzyk targnięcia się na własne życie.

4/ Przywrócenie stałego finansowania dla całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz pokrzywdzonych przestępstwem;

5/ Pełnej realizacji Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Stambulskiej, w tym monitoringu zjawiska przemocy i ewaluacji działań prewencyjnych i naprawczych państwa;

6/ Prowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób mających do czynienia z ofiarami przemocy w celu stworzenia dobrze przygotowanej kadry specjalistów/ek. Szkoleni powinni być m.in. funkcjonariusze/szki wymiaru sprawiedliwości, personel medyczny, pracowniczki/cy socjalni, nauczyciele/lki.

Wanda Nowicka                                                                                                                 Anita Kucharska-Dziedzic

 

Przewodnicząca Parlamentarnego                                                                               Przewodnicząca Zespołu Roboczego Do Spraw

Zespołu Praw Kobiet                                                                                                         Przeciwdziałania Przemocy

 

Anita Kucharska-Dziedzic podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Premier Morawicki zapowiadając swój wyjazd na posiedzenie Parlamentu Europejskiego użył takiego sformułowania: „nie będzie nam żaden urzędnik unijny zakłócał miru domowego” Była to zdaje się cienka aluzja do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 6 października 2021 r., która mówi o tym, iż państwo powinno zakłócać ów mir domowy, jeżeli w takim domu nie panuje pokój, ale panuje w nim przemoc. PE wskazał, iż z takimi zjawiskami, jakimi mamy do czynienia w Polsce, a które nazywa się „cofką”, ze wszystkimi zjawiskami wspierania sprawców przemocy domowej, poprzez nieinteresowanie się tym co wyprawiają w domu i niechronieniem ofiar. Mowa tu o kobietach, dzieciach, osobach starszych i niepełnosprawnych oraz mężczyznach.  

W kilku krajach europejskich rzeczywiście mamy do czynienia z takim nawrotem wspierania przemocy domowej i opowiadania o niej jakoby była związana z religią, a więc parlamentowi nic do tego. Parlament Europejski uznał, że jednak jest mu coś do tego i wydał rezolucję, w której mówi, że lekarstwem na wszystkie tego typu zjawiska w poszczególnych krajach UE jest jedna i wspólna polityka unijna. I ta wspólna polityka została ukazana przez PE na przykładzie Konwencji Stambulskiej, o której powinna być minimalnym standardem i zapowiedział starania, aby została przyjęta we wszystkich europejskich krajach i wprowadzona w życie. 

I tu pojawia się kolejne pole konfliktu pomiędzy premierem Morawieckim a Parlamentem Europejskim, ponieważ jeden z ministrów zapowiedział wycofanie Polski z Konwencji Stambulskiej.  

PE mówi o wszechstronnym wsparciu dla ofiar, a my mamy problem z Funduszem Sprawiedliwości zarządzanym przez ministra Ziobro. Kontrola NIK pokazana kilka tygodni temu pokazała, jak bardzo ten Fundusz nie wspiera ofiar przemocy i przestępstw, w tym ofiar znęcania się nad członkiem rodziny. Natomiast bardzo dobrze wspiera kolegów partyjnych pana ministra i różne dziwne fundacje i stowarzyszenia.  

Organizacje pozarządowe, które do tej pory zajmowały się przeciwdziałaniem i reakcją na przemoc domową, są nadal pozbawione jakichkolwiek środków celowych, związku z tym Parlament Europejski wskazał, iż tego typu organizacje powinny korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój regionalny.  

Przemoc motywowana płcią, według PE, powinna znaleźć się w wykazie przestępczości do szczegółowego zwalczania. Cyberprzemoc, która dotyka przede wszystkim dziewczynki, z jednej strony obniżając ich poczucie własnej wartości i uprzedmiotowiając je seksualnie oraz sprawiając, iż stają się łatwymi celami dla pedofili.  

Musimy chronić dzieci! Dziecko, które jest świadkiem przemocy, nie jest jednocześnie uznawane za ofiarę tejże przemocy. W związku z tym rodzic, który był sprawcą przemocy, nie traci praw do dziecka, chociaż jego kontakty z dzieckiem powinny zostać zawieszone, ponieważ są szkodliwe dla dobrostanu dziecka.  

Parlament Europejski pochwalił procedurę natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Ona została wprowadzona w Polsce, ale głęboko liczymy na to, że premier po tej rezolucji zaproponuje pani marszałek Witek, aby wyciągnęła z sejmowej zamrażarki nowelizację senacką wersję ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w której jest fragment o natychmiastowej izolacji sprawcy, a także wejdą pod obrady inne ustawy przygotowane przez Lewicę o zmianie o definicji gwałtu, o alimentach natychmiastowych, czy też o nierównościach płacowych.  

Jeżeli nasze apele trafią do premiera Morawieckiego to będziemy mogli powiedzieć, że stosujemy się do rezolucji Parlamentu Europejskiego.  

Wanda Nowicka podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Pomimo zobowiązań międzynarodowych oraz dobrych zapisów ustawowych sytuacja jest zła. Dlatego też w trybie pilnym apelujemy do premiera o podjęcie zdecydowanych kroków, które w sposób widoczny i znaczący poprawiłyby kobiet, dzieci, czy też ofiar przemocy. Mamy nadzieję, że zostanie on potraktowany poważnie i szef rządu jak najszybciej weźmie się do roboty i zacznie działać skutecznie przeciwko tej najgorszej patologii życia społecznego. 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2021

© 2021 Klub Parlamentarny Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl