fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

Lewica traktuje Konstytucję poważnie, a nie wybiórczo i w przyszłym Sejmie będziemy konsekwentnie realizować wszystkie zapisy ustawy zasadniczej. Konstytucja gwarantuje nam prawa pracownicze, równość kobiet i mężczyzn, świeckie państwo, bezpieczeństwo ekologiczne, ochronę zdrowia, dach nad głową dla każdego oraz sprawiedliwe sądy i trybunały.

Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej Lewica wprowadzi: 

  • Wyższe płace i godne warunki pracy - zgodnie z artykułem 24 Konstytucji.
  • Równość małżeńską i związki partnerskie dla wszystkich - zgodnie z artykułem 32 Konstytucji.
  • Bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodniabezpłatną nowoczesną antykoncepcję oraz likwidację klauzuli sumienia - zgodnie z artykułem 33 Konstytucji.
  • Opodatkowanie Kościoła, likwidację Funduszu Kościelnego, wycofanie religii ze szkół  - zgodnie z artykułem 53 Konstytucji.
  • Podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, leki za 5 złotych oraz skrócenie kolejek do lekarza do maksymalnie 30 dni - zgodnie z artykułem 68 Konstytucji.
  • Polskę wolną od smogu oraz pakiet dla ochrony lasów - zgodnie z artykułem 74 Konstytucji.
  • Tanie i łatwo dostępne mieszkania na raty oraz zakończenie reprywatyzacji - zgodnie z artykułem 75 Konstytucji. 
  • Przywrócenie zasad praworządności i przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa - zgodnie z artykułem 173 Konstytucji.

 

Anna-Maria Żukowska podczas konferencji powiedziała: 

Praworządność i obrona Konstytucji to nie są tylko puste frazesy, a także nie są to wyłącznie kwestie ustrojowe związane z przywróceniem niezależności polskiego sądownictwa. Przypominam, że Konstytucję RP uchwalono w drodze konsensusu, a prace nad nią trwały 6 lat. Zajmowała się tym Komisja Konstytucyjna, a jednym z jej przewodniczących był ówczesny poseł Aleksander Kwaśniewski. Wiele środowisk pracowało nad treścią ustawy zasadniczej, dzięki czemu jest ona tak mądrą ustawą, która zdała egzamin w najczarniejszym momencie III RP, zaraz po katastrofie smoleńskiej. Zapomina się jednak, że Konstytucja to matka wszystkich ustaw, a wszelkie przepisy powinny być z nią zgodne. Mówię tu o ustawach dotyczących praw pracowniczych, prawach kobiet, wolnościach osobistych. Zapomina się również, iż Polska powinna mieć gospodarkę nie rynkową - jak chciałby to widzieć prof. Leszek Balcerowicz - tylko społeczną gospodarkę rynkową. Nie bez powodu mamy taki przepis w ustawie zasadniczej, który o tym mówi. Nie bez powodu prawa pracownicze znalazły się w jednym z pierwszych artykułów Konstytucji, ponieważ sam kształt ustawy zasadniczej ma swoją logikę i ma swój sens.  

Pragnę przypomnieć, iż przez ostatnie 4 lata jako SLD rozdaliśmy Polkom i Polakom milion egzemplarzy Konstytucji. Pozwoliło to wielu naszym rodakom przeczytać nie tylko preambułę, nie tylko wybrane artykuły, ale całą ustawę zasadniczą. Chcemy, aby Konstytucja była czytana jako całość, tak jak została uchwalona. A jej przyjęcie było jednym z największych sukcesów polskiej lewicy w III RP i wszystkie, i wszyscy jesteśmy z tego dumni. Lewica będzie przestrzegać wszystkich artykułów ustawy zasadniczej.  

Anna Tarczyńska podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Artykuł 24 Konstytucji gwarantuje wszystkim obywatelom prawa pracownicze i brzmi: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. 

Jak jest dzisiaj pod rządami PiS. Mamy do czynienia z pogardą dla pracowników budżetówki, którzy wciąż otrzymują skandalicznie niskie pensje. A Polska wciąż zalewana jest umowami śmieciowymi. Nie godzimy się na to! Lewica podwyższy płace i zapewni równe prawa dla każdego. 

Artykuł 32 mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 

Co mamy teraz? Partia Jarosława Kaczyńskiego konsekwentnie sieje nienawiść i szczuje na mniejszości.  

Odpowiedzią Lewicy jest wprowadzenie równości małżeńskiej i związków partnerskich. 

Artykuł 33 Konstytucji mówi: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz, że Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. 

Ostatnie cztery lata to bezprecedensowy zamach na wolność, zdrowie i życie Polek. Wszyscy pamiętamy Czarne Protesty oraz to, że została nam zabrana antykoncepcja awaryjna oraz pigułka „dzień po”. Zmienimy to! Lewica zagwarantuje bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodnia oraz całkowicie bezpłatną nowoczesną antykoncepcję.  

Artykuł 53 Konstytucji mówi o wolności wyznania oraz rozdziale państwa i kościoła. 

Dzisiaj PiS pompuje miliardy budżetowych pieniędzy do kieszeni Kościoła katolickiego, a Jarosław Kaczyński obraża Polaków mówiąc, że można być albo katolikiem albo tylko nihilistą. Nie chcemy tego! Lewica realnie rozdzieli państwo od kościoła. 

Artykuł 68 Konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. “Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. 

A co gwarantuje nam dzisiaj PiS? Pogłębiającą się zapaść w ochronie zdrowia i rekordowe kolejki do lekarzy. Tak być nie może, ponieważ zdrowie dla każdego jest najważniejsze.  

Lewica podniesie nakłady na ochronę zdrowia, wprowadzi leki za 5 złotych, a kolejka do lekarza nie będzie mogła być dłuższa niż 30 dni. 

Paulina Matysiak podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Artykuł 74 konstytucji mówi: „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. 

Co zagwarantował Polakom PiS? Zamykanie oczu na problem smogu, import węgla z Rosji i wycinkę naszych lasów. 

Lewica ma rozwiązanie. Zakończy erę węgla. Chcemy Polski wolnej od smogu, a także wprowadzimy także pakiet dla ochrony lasów. 

Artykuł 75 Konstytucji jest szczególnie bliski sercu Lewicy. Jest w nim zapisane: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego”. Oznacza to, że państwo powinno gwarantować każdemu dach nad głową. 

tej kadencji mieszkalnictwo społeczne to totalna porażka PiS-u, wszyscy widzimy, a raczej nie widzimy efektów programu „Mieszkanie Plus”. Lewica zagwarantuje tanie i łatwo dostępne mieszkania na raty. Raz na zawsze skończymy też z haniebnym procesem reprywatyzacji i wyrzucaniem ludzi na bruk. 

W końcu artykuł 173 w brzmieniu: „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. 

I w tej dziedzinie Jarosław Kaczyński i PiS przeszli samych siebie. W tej kadencji mieliśmy do czynienia z systematycznym niszczeniem państwa prawa, upartyjnieniem sądów, zamachem Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajową Radę Sądowniczą. 

Lewica przywróci niezależność tych organów. Wprowadzimy w życie nasz kalendarz przywrócenia praworządności, a osoby, które są odpowiedzialne za łamanie Konstytucji stanął przed Trybunałem Stanu. 

Lewica traktuje Konstytucję poważnie, a nie wybiórczo i w przyszłym Sejmie będziemy konsekwentnie realizować wszystkie zapisy ustawy zasadniczej. Dziś przypominałyśmy, że Konstytucja gwarantuje nam prawa pracownicze, równość kobiet i mężczyzn, świeckie państwo, bezpieczeństwo ekologiczne, ochronę zdrowia, dach nad głową dla każdego oraz sprawiedliwe sądy i trybunały. Te wszystkie sprawy są dla nas tak samo istotne i o niczym nie zapominamy. 

Pokazaliśmy dziś państwu jak rządząca prawica podchodzi do naszych konstytucyjnych praw, do poszczególnych tematów, jak niektóre zawłaszcza, a niektóre zapomina. w jaki sposób są one deptane. My, Lewica idziemy do tych wyborów z konkretnym programem, z jasnymi postulatami. A Konstytucja będzie naszym drogowskazem. 

Wiemy, jak przywrócić w naszym kraju praworządność i wiemy też jak zrealizować te zapisy konstytucyjne. Czas odkurzyć ustawę zasadniczą i zacząć na poważnie realizować jej zapisy. Lewica to zrobi! 

Przez całą kampanię będziemy rozdawać Polakom i Polkom egzemplarze Konstytucji, aby przypominać jakie przepisy się w niej znajdują i czego Lewica będzie pilnować w przyszłym Sejmie.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2023