fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

Polsce grozi kryzys zdrowia psychicznego. Mamy do czynienia z pandemią depresji i zaburzeń psychicznych, które wymagają systemowego wsparcia psychologicznego. W szczególnym niebezpieczeństwie są młodzi ludzie. 

Społeczeństwo potrzebuje pomocy profesjonalistów, a ci mierzą się brakiem uregulowania zawodu psychologa. Brak takich przepisów skutkuje tym, że nie istnieje rejestr psychologów, w którym można byłoby sprawdzić czy dana osoba ma prawo wykonywania tego zawodu. Dzisiaj tak naprawdę pacjenci nie wiedzą, czy faktycznie trafiają do psychologa, czy też do osoby, która się za takiego podaje. Czas to zmienić!

Ustawa o zawodzie psychologa uporządkuje kwestie kto w Polsce jest, a kto nie jest psychologiem. Wyznacza też standardy świadczenia usług psychologicznych oraz opisuje na czym polega taka usługa. 

Wejście w życie tej ustawy ureguluje również zasady i warunki uzyskiwania prawa do wykonywania tego zawodu oraz standardy pracy w nim. Wyznaczy granicę pomiędzy psychologami, którzy świadczą usługi psychologiczne, a tymi, którzy pracują naukowo. Nowe przepisy definiują punkty wspólne pomiędzy usługami psychologicznymi a psychoterapią, a także opisują organizację samorządu zawodowego psychologów.

Projekt ustawy został przygotowany przy współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów, od marca 2021 r. prowadzone były szerokie konsultacje społeczne tego dokumentu,w których udział wzięło ponad 50 podmiotów. Pomimo tego, że jest to projekt poselski, to przeszedł on także konsultacje resortowe, swoje opinie wyraziły Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Ustawa o zawodzie psychologa została wypracowana ponad politycznymi podziałami, odpowiada przepisom unijnym i tworzy nowoczesny oraz elastyczny samorząd zawodowy, wprowadza kodeks zasad etyki zawodowej. Przyjęcie tej ustawy spowoduje, iż osoba, która będzie szukała pomocy, będzie miała pewność, iż łatwo znajdzie wsparcie u profesjonalisty.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej powiedziała: 

W październiku 2021 r. wciąż walczymy z pandemia koronawirusa, ale tuż za rogiem czai się kryzys zdrowia psychicznego. Mamy do czynienia z pandemią depresji i zaburzeń psychicznych, które wymagają systemowego wsparcia psychologicznego.  

Dziś zawód psychologa to zawód nieuregulowany. Nikt nie ma gwarancji, że szukając pomocy trafiamy pod rzetelną opiekę. Brakuje też zasad, które gwarantowałby psychologom i psycholożkom godne warunki pracy, płacy oraz możliwość występowania jako organizacja branżowa.  

Z tego powodu, od roku w parlamentarnym Zespole ds. Uregulowania Zawodu Psychologa pracujemy nad ustawą, która nie jest nowelizacją, ale powstała ona od absolutnego zera, aż do obecnego kształtu. Pracowaliśmy z przedstawicielami związków zawodowych psychologów, przedstawicielami świata akademickiego, przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychologami działającymi w służbach mundurowych oraz z wielu innych sektorów. W szerokich konsultacjach udział wzięło ponad 50 podmiotów, zgłoszono ponad 600 poprawek, które ukształtowały ostatecznie projekt, który dziś prezentujemy. Pomimo tego, że jest to projekt poselski, to przeszedł on także konsultacje resortowe. Daliśmy szansę wypowiedzieć się ministerstwu edukacji, ministerstwu pracy oraz ministerstwu zdrowia. Wszystkie te podmioty wypowiedziały się pozytywnie na temat inicjatywy uregulowania zawodu psychologa.  

Z wielka dumą i przyjemnością dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace nad tym projektem oraz ogłaszam, że zostanie on złożony w Sejmie.  

Dariusz Standerski podczas konferencji prasowej powiedział: 

Ten projekt całościowo reguluje pracę psychologów oraz zasady i standardy świadczenia usług psychologicznych. Wyznacza granicę pomiędzy psychologami, którzy świadczą usługi psychologiczne, a tym, którzy pracują naukowo. Pokazuje punkty wspólne pomiędzy usługami psychologicznymi a psychoterapią.  

Ustawa jasno określa w jaki sposób psychologowie będą nabywać prawo do wykonywania zawodu, a jednocześnie nie zostawia w tyle tych, którzy ten zawód dzisiaj wykonują i daje im przestrzeń, aby się do niej dostosować.  

Psychologowie uzyskają swój samorząd, dzięki któremu będą mogli prezentować standardy świadczenia usług oraz przestrzegania zasad zdrowia psychicznego. Dzięki temu usługi psychologiczne będą szeroko dostępne i na wysokiej jakości.  

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Katarzyna Sarnicka podczas konferencji prasowej powiedziała:  

Ustawa ta ma uporządkować kto w Polsce jest a nie jest psychologiem. Polki i Polacy do momentu uchwalenia definicji zawodu psychologa są narażeni to kontakt z osobami, które same się tak mianują. Nie ma bowiem mechanizmów, który by tę kwestię regulowały lub porządkowały. 

Jest to projekt branżowy a nie polityczny, a posłowie i senatorowie powinni dostrzec, iż jest ogromna społeczna potrzebna uregulowania tej kwestii. W Polsce trwa pandemia zaburzeń psychicznych, trwa dramatyczny kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży, dlatego tym ważniejsze jest, aby najmłodsi mogli korzystać z usług psychologów z prawem wykonywania zawodu. 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2022