fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

- Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 70 procent wysokości oraz wyższa niż dwukrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – oświadczyli przedstawiciele Młodej Lewicy, Federacji Młodych Socjaldemokratów oraz Konfederacji Pracy Młodych, którzy podczas konferencji prasowej przed budynkiem Sejmu zaprezentowali projekt ustawy, który w ich imieniu posłowie Lewicy złożą w Sejmie. 

- Czas skończyć z patologią, która degeneruje cały rynek pracy – podkreślili.  

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich, jeżeli w umowie o praktykę nie znajdzie się zapis o wynagrodzeniu, to z mocy prawa osoba odbywająca staż będzie otrzymywać stawkę w wysokości minimalnego wynagrodzenia. A czas praktyki nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.  

Nie dla bezpłatnych staży  

- Darmowa praca w ramach praktyk nierzadko spełniających warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym, zawsze niesie za sobą koszty, przesuwając je z pracodawcy na praktykanta lub jego rodzinę. To oni ponoszą faktyczne nakłady finansowe związane z dojazdem do miejsca praktyk, opłaceniem mieszkania i wyżywienia, warunkując tym samym nierówność w dostępie do tej formy umowy. W tym zakresie dyskryminowani są obywatele niemogący pozwolić sobie na wyżej wskazane wydatki, co skutkuje segmentacją rynku pracy. Brak wynagrodzeń w obszarze praktyk, pozostających domeną młodych ludzi, degraduje również standardy całego rynku pracy, ponieważ wywiera presję na obniżanie płac i pozapieniężnych korzyści innych pracowników lub osób, które mogłyby zostać zatrudnione. Zwiększona podaż bezpłatnej siły roboczej może także wypierać potencjalne zatrudnienie zarobkowe, prowadząc pośrednio do wzrostu bezrobocia, a dodatkowo przyczyniając się do osłabienia gospodarki – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.  

Michnik 260523

Darmowe staże i praktyki to jest po prostu wyzysk 

- Czas nazwać rzeczy po imieniu, darmowe staże i praktyki to jest po prostu wyzysk młodych ludzi. Jesteśmy współczesną, legalną siłą roboczą, co powinno być wstydem dla polskiego państwa oraz rządu. Jeśli młody człowiek w tym kraju chce dostać dobrą i stabilną pracę musi wpierw nabyć doświadczenie nieodpłatnie. W tym tygodniu skończyły się matury, za chwilę rozpoczną się wakacje i jak co roku rzesza młodych ludzi ruszy, aby zdobywać doświadczenie i w tym celu poświęcą swój wolny czas, w którym mogliby odpoczywać. Będą pracować przez kilka miesięcy, przez 40 godzin w tygodniu i wykonując często te same zadania, co etatowi pracownicy, ale z tą różnicą, że nikt im za to nie zapłaci. Kto będzie mógł sobie na to pozwolić, tylko ci, których rodziny będą w stanie ponieść koszty tych darmowych staży. Czyli wyżywienie czy dojazd. Pozostali mogą o tym zapomnieć. Mogą zapomnieć o wymarzonej karierze. To jest mechanizm, który tworzy nierówności już na samym początku drogi zawodowej. Stworzono nam system, w którym darmowa praca ma charakter przywileju ekonomicznego, to jest absurd. Czas skończyć z patologią, która degeneruje cały rynek pracy – mówił Łukasz Michnik, współprzewodniczący Młodej Lewicy. 

Wardak 260523

Praca = się płaca 

- Tym projektem mówimy zdecydowane: praca = się płaca! Dzięki niemy chcemy uniknąć sytuacji, w której młodzi ludzi wykonują często ciężką pracę, za którą nie otrzymują wynagrodzenia, ale często ponoszą koszty z nią związane – mówiła Anna Wardak, współprzewodnicząca Młodej Lewicy. 

Krakowiak 260523

Występujemy dziś w imieniu swojego pokolenia 

- Młoda Lewica, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Konfederacja Pracy Młodych występuje dziś w imieniu swojego pokolenia! Składamy dziś ten projekt rękami Lewicy, to jedyne ugrupowanie, które traktuje prawa pracownicze na równi z prawami człowieka. Lewica to jedyne ugrupowanie w Sejmie, które traktuje nasze pokolenie po partnersku – oświadczył Kacper Krakowiak, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów. 

Oleszczuk 260523

Pracownicy nie mogą być dyskryminowani ze względu na wiek 

- Pracownicy nie mogą być dyskryminowani ze względu na wiek. Stażyści są nową kategorią pracowników, którzy przez słabą sytuację społeczną są narażeni na wyzysk. Niedoceniana praca to niewolnictwo XXI wieku. Musimy walczyć o lepsze warunki pracy i płacy dla młodych ludzi. Ponadto praktyki powinny być wliczane do stażu pracy i nie obejmować tzw. prac sezonowych – oświadczyła Nadia Oleszczuk, Konfederacja Pracy Młodych. 

Smiszek 260523 


Dziś nie wystarczy mówić o bambikach, aby udawać młodych 

- Młodzi ludzie przypominają nam dzisiaj o podstawowej wartości, która jest obecna w całym cywilizowanym świecie - praca = płaca. Zamiast tego mamy do czynienia na polskim rynku pracy z patologią. Praktyki ;ub staże są wykorzystywane do eksploatowania darmowej pracy młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i nabywają umiejętności. Dziś żądają oni cywilizowanych warunków pracy oraz bezpieczeństwa swojej przyszłości. Żądają normalności! 20 lat temu moje pokolenie przyjmowało pracę za darmo czy za grosze za coś oczywistego. Kiedy ja miałem 20 lat, to zdarzały się sytuacje, kiedy to młodzi ludzie musieli płacić swojemu pracodawcy, żeby móc odbyć staż lub praktykę. Ale dzisiaj młodzi ludzie mówią: NIE, dość wyzyskowi! Lewica słucha głosu młodych ludzi i z wielką radością poprowadzi tę ustawę w parlamencie. Dziś nie wystarczy mówić o bambikach, aby udawać młodych. Jeśli ktoś naprawdę chce mówić głosem młodych ludzi, to trzeba ich słuchać oraz prezentować ich wartości i ich żądania – mówił poseł Krzysztof Śmiszek

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2023